GLOBUL
 
English
БИЗНЕС КЛИЕНТИ ЧАСТНИ КЛИЕНТИ MYGLOBUL
Начало
Основно съдържание
:: начало > абонаментни програми > допълнителни условия
 

Добавете си

Call 1 Friend

300 допълнителни минути за разговори към предпочетен номер от мрежата на GLOBUL

Call Unlimited

Неограничени гласови и видео разговори, SMS и MMS към един, два или три номера от мрежата на GLOBUL

Call National

20, 50 или 100 допълнителни минути за разговори с всички национални мрежи

 допълнителни условия


Допълнителни условия за абонаментни програми

Номера в група „За приятели”

 • Дефинирането на номерата в групата „За приятели” става по стандартния начин, като следвате инструкциите в опция 4 на Автоматичното меню на номер 123. Номерата се въвеждат във формат 089ххххххх (или 08хххххххх, когато номерът е пренесен в мобилната мрежа на GLOBUL), а международните – във формат 00 и кода на държавата
 • След запълването на максимално възможния брой номера в групата „За приятели”, можете да променяте номерата от групата. Всяка промяна се таксува по 0,60 лв. с ДДС.

Безплатна проверка, въвеждане и замяна на номера от група „За приятели” може да бъде осъществена и през my.globul.bg

Номерата в групата “За приятели” при абонаментна програма GLOBUL Smart Group могат да бъдат максимум 12, от тях - до 3 международни от Зона 1 за международни разговори, а останалите (в зависимост от броя свободни позиции в групата) – от мрежата на GLOBUL. Международните разговори към номера от Зона 1, които не са включени в групата За приятели се таксуват на стандартната цена за международни разговори. При пренасочване на обажданията към номер от групата разговорът се таксува като стандартен разговор, съответно към GLOBUL или към Зона 1 за международни разговори. Според предпочитанията на абоната са възможни следните комбинации:

 • 3 международни номера + 9 номера от мрежата на GLOBUL
 • 2 международни номера + 10 номера от мрежата на GLOBUL
 • 1 международен номер + 11 номера от мрежата на GLOBUL
 • 0 международни номера + 12 номера от мрежата на GLOBUL

Смяна на абонаментна програма

 • При преминаване към друга абонаментна програма, смяната на абонамента програма към програма с по-ниска месечна такса не е възможна за срока на договора, освен в случаите на подновяване на текущия договор по програма ЗАЕДНО или ако е уговорено друго в договора за мобилни услуги или приложение към него.
 • При смяна на абонаментната програма преди изтичане срока на договора се получават стандартните включени за избраната абонаментна програма условия (отстъпки, минути, SMS, MMS, MB).

Изразходване и валидност на минути

 • Неизразходваните минути не се прехвърлят в следващия месец.
 • Уикенд минутите могат да бъдат използвани за разговори към номера от мрежата на GLOBUL от 0.00 часа в събота до 24:00 часа в неделя.
 • При промоции, при които се получават допълнителни промоционални минути за разговори, SMS или MMS най-напред се изразходват основните безплатни минути, SMS или MMS по съответната програма, след което подлежат на изразходване допълнителните промоционални минути, SMS или MMS. Изключение представляват само промоционалните уикенд минути, които се изразходват с най-висок приоритет. При абонаментна програма GLOBUL Max допълнителните промоционални минути се изразходват преди включените основни в програмата минути.
 • Допълнителните минути, SMS, MMS и MB са валидни в случай, че мобилният номер на клиента е активен към момента на получаването им и в случай на използване на същата абонаментна програма, избрана при подписване на договора.
 • При промоции, при които се получават допълнителнителни промоционални МВ, допълнителните промоционални MB няма да бъдат повече активни, в случай че през срока им на валидност бъде активиран допълнителен пакет GoWeb Unlimited.

Тарифиране и отчитане

 • За периода от активиране на картата до издаване на първа фактура ще получите пропорционален брой минути за пропорционална част от месечния абонамент.
 • Минималното първоначално време на таксуване е 60 сек., след което отчитането става на секунда.
 • При пренасочване на обажданията, разговорът се таксува като стандартен разговор към номер от мрежата на съответния оператор.

Кредитен лимит

Първоначално определеният кредитен лимит е 50 лв. 
За контакти | Кариери | Правни изисквания | GSM и UMTS радио интерфейси Copyright © 2012 GLOBUL