GLOBUL
 
English
БИЗНЕС КЛИЕНТИ ЧАСТНИ КЛИЕНТИ MYGLOBUL
Основно съдържание
:: начало > GLOBUL за обществото > GLOBUL Green
 

GLOBUL Green


GLOBUL GREEN

За нас в GLOBUL да бъдеш „зелен“ не е само модерна тенденция, а отговорното поведение на компанията и всеки неин служител към околната среда. GLOBUL Green е дългосрочна екологична стратегия, фокусирана върху реализирането на практически решения по проблеми, свързани с опазване на околната среда в четири основни направления:

  • предлагане на устойчиви продукти и услуги;
  • рециклиране на мобилни телефони, батерии и аксесоари за мобилни телефони;
  • отговорна употреба на енергия и други ресурси и материали;
  • подкрепа на обществени екологични проекти.

От края на 2008 г. зелените практики и минимизирането на екологичното въздействие на компанията са една от основните цели на GLOBUL. Затова днес компанията осигурява не само модерна телекомуникация, а и общуване чрез технологии, които допринасят за ефективна защита на климата и природата. Също така, ние осъзнаваме нашата роля да информираме обществото за начините на отговорно поведение и да насърчаваме към такова поведение както нашите служители и клиенти , така и нашите партньори и доставчици.

Научете повече за GLOBUL Green

Политика по околна среда (PDF)

 

GLOBUL Green

Политика по околна среда

Ние, в GLOBUL и GERMANOS, се ангажираме да управляваме въздействието, което нашата дейност има върху околната среда, като непрекъснато подобряваме нашите екологични показатели. Тази отговорност определя начина на работа на GLOBUL и GERMANOS.

Прилагането на действащото законодателство и активното участие в постигането на националните цели са в основата на нашата политика по околната среда.

Ние осъзнаваме и измерваме въздействието си върху околната среда.

Ние непрекъснато търсим начин да намалим въздействието си, като прилагаме най-добрите налични техники и практики за:

  • намаляване на замърсяването и отделянето на отпадък в природата;
  • намаляване на излишната употреба на суровини и консумацията на енергия;
  • рециклиране на суровините, като смазочни масла, хартия, остаряло електронно и електрическо оборудване.

Ние възпитаваме служителите си в екологична отговорност към околната среда и ги окуражаваме да участват в системата ни за управление на околната среда, както и да възприемат устойчив начин на живот.

Ние водим открит диалог със служителите си и със заинтересованите страни.

Ние очакваме от нашите доставчици и контрагенти също да демонстрират екологична грижа и да въвеждат и прилагат програми за управление на околната среда.

Ние допринасяме за повишаване на екологичното съзнание на нашите клиенти, като им даваме възможност за рециклиране на мобилни телефони, батерии, тонери, употреба на еко материали, като биоразградими торби в нашата магазинна мрежа, както и на електронни услуги (напр. е-фактура).

Ние поддържаме непрекъснат контакт с местните общности и се стремим да предвидим и отговорим на нуждите им от справяне с критични екологични проблеми.

Ние участваме в публични диалози и дискусии във връзка с околната среда.

Верни на екологичните си принципи, въвеждаме на територията на цялата страна и във всеки процес от нашата дейност и услуги, система за управление на околната среда, в съответствие с международния стандарт ISO 14001.

Намаляването на въздействието ни върху околната среда изисква непрекъснати усилия и наблюдение на резултатите. Екологичната устойчивост е неизменна част от бизнес философията ни и е интегрирана във всеки един от вътрешните процеси на компанията.

 

 

 
Карта на сайта | За контакти | Правни изисквания | GSM и UMTS радио интерфейси Copyright © 2012 GLOBUL