GLOBUL
 
English
БИЗНЕС КЛИЕНТИ ЧАСТНИ КЛИЕНТИ MYGLOBUL
Начало
Основно съдържание
:: начало > програма заедно > Shell Smart
 

Shell Smart


Чрез партньорството между GLOBUL и Shell клиентите на GLOBUL с абонаментни договори получават още едно предимство – SMART точки при заплащане на месечните си сметки към GLOBUL.


 Кои абонати на GLOBUL могат да участват в Програма SMART?

В Програма SMART  могат да участват всички физически лица, които са абонати на Абонаментни програми на GLOBUL, както и абонатите на Основната програма, които са пълнолетни граждани и имат сключен валиден договор за мобилни услуги, предоставяни от GLOBUL.

В програмата не могат да участват корпоративни и VIP абонати, както и абонати на предплатени програми.


 Как получавате SMART точки за услугите на GLOBUL?

Всеки участник в Програма SMART  получава SMART  точки при заплащане на месечната си сметка към GLOBUL. Минималната месечна сметка на участника трябва да бъде 15 лв. /без ДДС/.

Нова схема за получаване на SMART точки, валидна от 18.02.2009г.

За първите 15 лева /без ДДС/  от месечната сметка, участникът получава 4 SMART  точки, а за всеки следващи 5 лв. /без ДДС/ над тази сума получава по 2 SMART  точки.

Настоящи абонати започват да получават SMART точки по новата схема, считано от първата дата за отчитане на сметката след 18.02.2009г.

Забележка: Международните разговори и роуминг, услугите с добавена стойност, както и лизинговите вноски по закупуване на телефонни апарати, не се считат при формирането на базата за получаване на SMART  точки.
Отстъпката по програма “лоялен клиент” не се приспада от сумата за изчисляване на SMART  точки.
При сметка под 15 лева /без ДДС/ SMART точки не се начисляват.

Пример:

Разяснение:
При разговори в националната мрежа на стойност 81.89 лева:

 • Първите 15 лева = 4 SMART точки
 • За остатъка над тези 15 лева, всеки 5 лева носят по 2 SMART точки:
  Остатък: 66.89 лева = 26 SMART точки
  (81.89 лева - 15 лева = 66.89 лева
  66.89 лева : 5 = 13.378 лева ? 13*;
  13 x 2 SMART точки = 26 SMART точки)
 • Общо SMART точки за фактурата = 4 + 26 = 30 SMART точки

* Закръгляването се извършва по метод: под 0.5 се закръглява към по малко, над 0.5 се закръглява към по-голямо.


 Кога получавате SMART точки по вашата SMART карта?

SMART  точки се начисляват до 2 седмици след датата за заплащане на фактурата с месечната сметка на абоната. В случай на частично плащане преди датата за плащане на фактурата, SMART  точки се начисляват само върху размера на частичното плащане.


Забележка:  SMART  точки не се начисляват при просрочване на датата за заплащане на месечната фактура.


 Как можете да станете участник в Програма SMART?

Всички физически лица, които са абонати на някоя от Абонаментните програми на GLOBUL, пълнолетни граждани и имат сключен валиден договор за мобилни услуги, предоставяни от GLOBUL, могат да участват безплатно в Програма SMART!

 • Абонатите на GLOBUL, които вече притежават SMART карта, трябва да попълнят част 1 и част 2 от  Формуляра за участие в програма за лоялни клиенти SMART, като заявят своето желание да събират SMART точки и  чрез ползване на услугите на GLOBUL, или да попълнят формата за регистрация на адрес www.shellsmart.com.

 • Абонатите на GLOBUL, които не притежават SMART карта, могат да вземат SMART карта от всеки търговски комплекс Shell и при попълването на данните във формуляра трябва да отбележат, че желаят да получават SMART точки и от GLOBUL.

Формуляр за участие можете да попълните лесно и бързо във всеки един търговски комплекс Shell.

SMART точки за услугите на GLOBUL започвате да събирате с вашата месечна сметка към оператора, издадена с дата до един месец след попълване на Формуляра за участие.


 Как можете да обменяте SMART точки?

Събраните SMART точки можете да заменяте във всеки един търговски комплекс Shell за продукти и услуги, представени в годишния каталог Shell SMART, неговите сезонни приложения и разнообразните ни промоции.

 

 
За контакти | Кариери | Правни изисквания | GSM и UMTS радио интерфейси Copyright © 2012 GLOBUL