GLOBUL
 
English
БИЗНЕС КЛИЕНТИ ЧАСТНИ КЛИЕНТИ MYGLOBUL
Основно съдържание
:: начало >  GLOBUL за обществото > Електро-магнитни излъчвания
 

Електро-магнитни излъчванияПолитиката на GLOBUL спрямо нашите клиенти се основава на максимална прозрачност и постоянен ангажимент за поддържане на информираността им по важните въпроси за дейността на компанията и сферата, в която работим. Този наш принцип ни мотивира да обърнем внимание на един въпрос, който представлява интерес, както за клиентите ни, така и за обществото като цяло.

Темата за електромагнитните излъчвания на мобилните апарати и базовите станции намира своето място в дневния ред на обществото и GLOBUL се отнася отговорно към потребността на нашите клиенти от изчерпателна и достъпна информация по въпроса.

Затова екипът ни създаде информационна брошура, с която ви предлагаме един обективен поглед върху най-важните въпроси относно електромагнитното излъчване. Съдържанието на материала е създадено с подкрепата на Факултета по телекомуникации, Технически университет – София.

Електронен вариант на брошурата можете да намерите тук

Отговор на често задавани въпроси по темата за електромагнитните излъчвания на мобилните апарати и базовите станции:

Как действа мобилният телефон?

Какво представлява базовата станция?

От какво зависи броят и локацията на базовите станции?

Какви са параметрите за безопасно отстояние от базови станции?

Вредни ли са електромагнитните вълни за човешкото здраве?

Какво представляват международните стандарти?

Как мога да проверя Специфична степен на поглъщане (SAR) на моя мобилен телефон?

Какви са стандартите в България за монтиране на базови станции?

Какъв е контролът върху монтирането на базовите станции в България?

Допълнителна информация за електромагнитните излъчвания на мобилните апарати и базовите станции можете да намерите на следните адреси:

www.gsmworld.com
www.cellular.co.za/stats/stats-main.htm
www.mmfai.org/public
www.who.int/peh-emf/en/
www.seas.upenn.edu/~kfoster/COST259.htm
www.ntu.edu.sg/home/eylu/fdtd/phone0.htm

 

Как действа мобилният телефон?

GSM означава Глобална система за мобилни комуникации и представлява цифрова клетъчна радиомрежа. Когато набирате даден номер или изпращате съобщение, вашият телефон изпраща радиовълни. Тези вълни се приемат от най-близката клетка (базова станция).

Какво представлява базовата станция?

Базовата станция е приемопредавател, действащ чрез радиовълни. Тя свързва мобилния ви апарат с клетъчната мрежа – зоната на покритие на мобилния оператор. Всяка базова станция има покритие в определена област.

От какво зависи броят и локацията на базовите станции?

Една базова станция поддържа определен брой едновременни обаждания в определен момент. Тъй като потреблението на мобилни телефони нараства, е необходимо броят на базовите станции също да се увеличава. От друга страна всяка базова станция има ограничен обхват на действие и е необходимо да се поставя в близост до местата, в които се използват мобилните телефони – включително жилищни и бизнес комплекси.

Какви са параметрите за безопасно отстояние от базови станции?

Определените от специалистите параметри за безопасно отстояние от базови станции са 7 метра пред антената (по хоризонтала) и 2 метра под нея (по вертикала). Над тези разстояния няма основание да изпитвате безпокойство за вашето здраве.

Вредни ли са електромагнитните вълни за човешкото здраве?

Няма доказателства за нездравословни ефекти от радиочестотните полета, които са под нивата в международно приетите ограничения. Радиовълните или радиочестотите са част от електромагнитния спектър, който също включва телевизията и радиостанциите. Те не са радиоактивни и представляват така наречената нейонизираща радиация. Тя е съвсем различна от “лошата” радиация, която е йонизираща и се асоциира с рентгеновите вълни и гама-лъчите и техните биологични ефекти върху хората. Отдадената от радиовълните енергия не може да разруши молекулите в тялото.

Силата на радиовълните е по-голяма при източника им и бързо намалява с отдалечаване от него. Според мнението на Световната здравна организация, излъчванията от базови станции и безжични технологии са хиляди пъти по-слаби от международните стандарти.

Какво представляват международните стандарти?

Пределите за безопасно излагане на електромагнитно излъчване са определени от международни организации като Международната комисия за защита от нейонизиращи излъчвания и Световната здравна организация. Силата на радиовълните, излъчвани от мобилни телефони и базови станции, е стриктно следена от независими агенции. Съществува така наречената Специфична степен на поглъщане (Standard Absorption Rate - SAR), която е единицата мярка за количеството енергия, абсорбирана от тялото, докато се използва мобилният телефон. Приети са международни указания за границите на SAR, които се спазват при производството на телефони.

Как мога да проверя Специфична степен на поглъщане (SAR) на моя мобилен телефон?

Информация за SAR на всеки един мобилен телефон може да бъде намерена чрез FCC ID на апарата. Обикновено FCC ID се намира върху лепенката с данни за телефона, залепена под батерията. След като си видите номера, отидете на Интернет адрес http://www.fcc.gov/oet/ea/. Въведете данните, както са описани и щракнете върху "Start Search". Данните за SAR на вашия телефон ще бъдат представени.

Освен това някои производители на мобилни оператори представят информация за SAR на техния уебсайт. Също така може да проверите и в упътването на апарата за представени данни.

Какви са стандартите в България за монтиране на базови станции?

В България поставянето на всяка базова станция се предшества от издаването на специално разрешително от Министерството на здравеопазването. Министерството дава разрешението на базата на проведено проучване на станцията и анализи на Лаборатория “Физични фактори” към Националния център за опазване на общественото здраве. Целта на проучването е да се установи дали въпросната базова станция е конструирана според всички технологични стандарти и изисквания за опазване на човешкото здраве.

Какъв е контролът върху монтирането на базовите станции в България?

Според наредбата, контролът на базовите станции в България се извършва на два етапа. Първият е на базата на подадените документи при заявка за пускане в експлоатация на нова базова станция. На този етап се пресмятат хигиенно-защитните зони около съоръжението, като се взимат предвид размерите и разположението на обекта в околната среда. Вторият етап е по време на пробната експлоатация на станцията и се извършва чрез практическо измерване на стойностите на електромагнитните лъчения.

 


 
Карта на сайта | За контакти | Правни изисквания | GSM и UMTS радио интерфейси Copyright © 2012 GLOBUL