GLOBUL
 
English
БИЗНЕС КЛИЕНТИ ЧАСТНИ КЛИЕНТИ MYGLOBUL
Основно съдържание
:: начало > допълнителни пакети > GLOBUL Call 1 Friend
 

GLOBUL Call 1 Friend


GLOBUL Call 1 Friend

Допълнителни 300 минути за разговори към номер от мрежата на GLOBUL

Добавете към програмата си пакет от допълнителни 300 минути за разговори към предпочетен номер от мобилната мрежа на GLOBUL на изключително атрактивна цена.

 
Активирайте пакет Call 1 Friend в периода от 01.02.2010 до 08.01.2012 и го ползвайте един месец безплатно.
Цена на пакета Минути за разговори към предпочетения номер
2,50 лв. / месец 300

Допълнителният пакет дава възможност срещу допълнителна месечна такса да се добави един номер от мобилната мрежа на GLOBUL, към който да бъдат ползвани 300 минути на месец. Предпочетеният номер е в допълнение към групата "За приятели", в случай че се използва такава.

Пакетът Call 1 Friend може да се ползва от потребители на абонаментни програми за физически лица. При промяна на абонаментната програма от програма за физически лица към корпоративна програма, пакетът Call 1 Friend се деактивира автоматично.

Пакетът Call 1 Friend можете да активирате, като попълните заявление в най-близкия магазин от търговската мрежа на GLOBUL или с обаждане до Центъра за обслужване на клиенти на номер 123.

Неизразходваните минути не се прехвърлят в следващия месец. Можете да се информирате за използваните минути от пакета по всяко време в Автоматичното информационно обслужване на номер 123; като изпратите SMS със съдържание ‘20’ до номер 1000 или в интернет портала MyGLOBUL.

Първоначалният интервал на таксуване на разговорите към предпочетения номер е 60 секунди и не зависи от дефинирания интервал на таксуване на използваната абонаментна програма.

Месечната такса за пакета Call 1 Friend е дължима и се заплаща заедно с дължимия месечен абонамент за съответната използвана програма.

Първоначалното въвеждане на предпочетения номер е безплатно. Промяната на предпочетения номер се допуска еднократно в рамките на един отчетен период и се таксува с 2,90 лв. за всяка промяна.

Предпочетеният номер може да бъде само от мрежата на GLOBUL, като номера на услуги с добавена стойност и кратки номера не могат да бъдат включвани от абоната. След изчерпване на включените минути, разговорите към предпочетения номер се таксуват по 0,10 лв./ мин. В случай на пренасяне на предпочетения номер в мрежата на друг оператор или, ако потребителят е в роуминг, както и при ползване на други услуги, потребителят се задължава да заплаща проведените разговори, съгласно действащата ценова листа на оператора.

При използване на услугата Call 1 Friend в случай, че предпочетеният номер съществува в групата "За Приятели", при опит да бъде въведен същият и като предпочетен номер за пакета Call 1 Friend, то номерът ще бъде автоматично премахнат от група "За Приятели". В случай, че в последствие се добави предпочетеният номер отново в група "За приятели", обажданията към предпочетения номер ще се таксуват съгласно тарифата за ползване на услугата Call 1 Friend. След деактивиране на услугата Call 1 Friend, в случай, че потребителят желае да ползва предпочетения номер като номер от група "За Приятели", той се задължава да въведе номера в групата "За Приятели". При използване на услугата Call 1 Friend в случай, че предпочетеният номер съществува като номер за неограничено потребление за услугата GLOBUL Call Unlimited, потреблението към този номер се таксува според условията за тарифиране на пакета Call 1 Friend. При използване на пакета Call 1 Friend в случай, че предпочетеният номер съществува в затворената група на потребителя, потреблението към този номер се таксува според условията за тарифиране в затворената група.

Всеки друг трафик (видео разговори, SMS, MMS) към предпочетения номер се таксува съгласно действащата ценова листа на GLOBUL.

Можете да прекратите абонамента по всяко време като посетите най-близкия магазин от търговската мрежа на GLOBUL и подпишете заявление за деактивиране. За периода от активиране или деактивиране на услугата до издаване на следваща фактура се предоставя пропорционален брой безплатни минути срещу пропорционална месечна такса.

Всеки абонат може да се възползва от промоцията без такса за пакета Call 1 Friend еднократно за всеки отделен мобилен телефонен номер на съответния абонат.

Всички цени са с включен ДДС.
Вижте още:

 

 

 
Карта на сайта | За контакти | Правни изисквания | GSM и UMTS радио интерфейси Copyright © 2012 GLOBUL