GLOBUL
 
English
БИЗНЕС КЛИЕНТИ ЧАСТНИ КЛИЕНТИ MYGLOBUL
Начало
Основно съдържание
:: начало > покритие
 
покритие


map

Голяма карта

Картата показва покритието на GSM и UMTS мрежата на GLOBUL. Навсякъде, където имате покритие на GLOBUL, можете да провеждате входящи и изходящи разговори в страната и чужбина.

Качеството на сигнала зависи от типа местност, разположението и гъстотата на сградите, от вашето място в сградата (например подземни помещения), от модела на мобилния ви телефон. Тези фактори, както и някои допълнителни, оказват влияние върху качеството на връзката.


 Карта на UMTS (3G) покритие и населени места с 3G мрежа

map3G

Голяма карта на UMTS (3G) покритие

Картата показва покритието на UMTS (3G) мрежата на GLOBUL върху територията на страната, както и обозначени над 200 населени места с 3G покритие.

GLOBUL си запазва правото на промени при изпълнението на планираното покритие. 
За контакти | Кариери | Правни изисквания | GSM и UMTS радио интерфейси Copyright © 2012 GLOBUL