Частни клиенти
Бизнес клиенти MyGLOBUL
BG
EN
Основно съдържание
:: начало > въпроси > предплатена програма
 

Предплатена програма


1. Какво е b-connect?

b-connect е предплатена програма на GLOBUL. Тя е предназначена за всички, които искат да използват мобилен телефон, без да сключват договори и да плащат месечни сметки. Закупувайки SIM карта b-connect, лесно ще контролирате разходите си и няма да ви се налага да плащате месечни такси.

2. Как се активира SIM карта b-connect?

Само с едно обаждане! Необходимо е да поставите картата в телефонния си апарат и да наберете произволен номер. Малко след това вашата SIM карта ще e активна. Сега вече можете да провеждате разговори, а също така да изпращате и получавате съобщения.

3. Какво е личен код на клиента?

Личният код на клиента е вашата парола, която ви удостоверява като собственик. Тя позволява да правите справка по картата си, когато се свържете с Отдела за обслужване на клиенти. Чрез личния си код можете да получите дубликат на вашия PUK, да спрете картата си в случай на загуба или кражба, да прехвърлите кредит към друга карта или да получите подробна разпечатка. Ето защо е изключително важно да го запазите и да не го съобщавате на никого.

4. Как да възстановя личния си код, ако съм го изгубил?

При загуба на личен код е необходимо да се обадите в Отдела за обслужване на клиенти. За целта наберете номер 123 от вашата b-connect карта ( или 089 123 от друг телефон в България) и изберете опция връзка с Оператор. За да ви бъде предоставен личен код е необходимо да знаете кодове PIN2, PUK1 и PUK2.

5. Какво е b-connect седмичен бонус?

Вашият b-connect седмичен бонус е определена сума, която автоматично се добавя към кредита по вашата b-connect карта.
Презареждайте и взимайте вашия бонус всяка седмица!
Всяко презареждане в рамките на седмицата ви носи определен бонус.
повече 

6. Как да си проверя наличния кредит (време за разговори) в картата?

След края на всеки започнат от вас разговор вие получавате текстово информационно съобщение, което ви информира за остатъка по вашия кредит. Съобщението изчезва, когато натиснете произволен бутон и по този начин не заема от паметта на SIM картата или телефона и не се налага периодично изтриване на информацията. С тази услуга знаете с какъв кредит разполагате винаги, когато правите обаждания.

Ако не инициирате обаждания и желаете да проверите наличния кредит, имате две възможности:

  • Наберете *123# и натиснете бутона за набиране. Ще получите съобщение с информация за остатъка по вашия кредит. Услугата е безплатна.
  • Наберете номер 123 от вашия телефон. След като чуете автоматичната информационна система, натиснете 1, за де се информирате за размера и валидността на вашия кредит, продължителността и стойността на последния ви разговор.

7. Как да презаредя кредит (време за разговори)?

Презареждането на вашия кредит е лесно и удобно. Купете си карта за презареждане. На гърба й, след като отстраните защитното покритие, ще намерите уникален 12-цифров код. Наберете от вашата b-connect карта номер 123 и следвайте инструкциите на системата. Когато натиснете 2, системата ще поиска да въведете 12-цифровия код на картата за презареждане и да потвърдите с бутон #. Ще чуете кода още веднъж, след което ще ви бъде ще поискано потвърждение. С това кредитът ви е презареден успешно.

Внимание: Трикратното въвеждане на грешен код за презареждане блокира картата ви за срок от 24 часа. За да я отблокирате, трябва да се свържете с Отдела за обслужване на клиенти на номер 123 и да съобщите личния си код.

8. Мога ли да си презаредя кредит от друг телефон?

Можете бързо и лесно да презаредите вашата SIM карта и от друг телефон, стига той да има тонално набиране. Купете си карта за презареждане. На гърба й, след като отстраните защитното покритие, ще намерите уникален 12-цифров код. Наберете номер 089 1330 и следвайте инструкциите на системата. Въведете мобилния номер, чийто кредит искате да презаредите, и потвърдете с бутон #. Сега системата ще повтори номера отново - за сигурност. След като номерът, който презареждате, е уточнен, остава да въведете и 12-цифровия код, който отново трябва да потвърдите двукратно. Ако кодът е верен, кредитът е презареден успешно.

Внимание : Трикратното въвеждане на грешен код за презареждане блокира картата ви за срок от 24 часа. За да я отблокирате, трябва да се свържете с Отдела за обслужване на клиента на номер 123 и да съобщите личния си код.

9. Как да възстановя PUK кодовете си, ако съм ги загубил ?

При желание да получите PUK кода за своята SIM карта с цел отблокиране, е необходимо да се обадите на тел.123 и да съобщите своя мобилен номер, личен клиентски код и серийния номер на SIM картата.

10. Какво да правя при кражба/ загуба на b-connect картата ми?

Наберете тел. 123 и след като се свържете с оператор съобщете мобилния номер на изгубената / откраднатата карта и нейния личен клиентски код. Изходящите обаждания на тази карта ще бъдат ограничени. Услугата е безплатна.

11. Мога ли да прехвърля наличния си кредит на друга b-connect карта?

Да. Необходимо е картата, от която желаете да прехвълите кредит да е с изразходван първоначален баланс, да е презареждана поне веднъж и да има повече от 20 лв.

Ако отговаряте на посочените условия трябва да попълните молба в някой от търговските ни обекти, като задължително посочите в нея мобилните номера и лични кодове на двете карти.Другата възможност е да се обадите на тел.123 от картата, от която желаете да прехвълите сумата и да съобщите там всички необходими данни.

Цената на услугата е 4,80. лв. (с ДДС), които се отнемат от сумата за трансфер.

12. Ако ползвам предплатената услуга мога ли да премина към Абонаментна програма и при какви условия?

Да, можете да преминете към Абонаментна програма по избор. Необходимо е b-connect картата ви да е активна поне от 3 месеца. Mожете да сключите абонаментен договор в някой от търговските ни обекти, където трябва да съобщите мобилния си номер и серийния номер на b-connect SIM картата, която ползвате.  Ще получите нова SIM карта и ще запазите мобилния си номер. Можете да се възползвате и от изключително атрактивните цени на мобилните телефони, които предлагаме за b-connect потребители, преминаващи към Абонаментни програми.

13. Мога ли да получа подробна справка за проведените разговори?

При желание да получите подробна разпечатка за проведените от вас разговори, трябва да попълните съответния формуляр в някой от търговските ни обекти.

Цената на услугата е 7,20 лв. (с ДДС), които се отнемат от текущия кредит.

Подробна справка се предоставя само за последните 3 месеца.

Разпечатката се доставя с куриер на посочения в молбата адрес.

14. Може ли да се направи смяна на SIM карта при b-connect?

Да. Вие можете да подмените вашата дефектна или изгубена/открадната предплатена SIM карта, запазвайки своя мобилен номер и всички настройки от старата ви карта. Необходимо е да посетите магазин от дистрибуторската мрежа на GLOBUL и да предоставите своя личен код на сътрудник в магазина.

В случай на доказан дефект подмяната на SIM картата ви е безплатно. Ако вашата SIM карта е механично увредена, изгубена или открадната, се заплаща такса от 7,20 лв. за подмяната.

15. Какъв е периодът на активност на SIM картата, ако не съм презареждал? Колко време е валиден кредитът ми (времето за разговори)?

Периодът на активност на SIM картата е 12 месеца от активацията или последното презареждане на стойност 15, 25 или 40 лева. Ако за 12 месеца не изговорите своя кредит, вие го губите. Все още имате 1 месец, през който можете да получавате входящи повиквания и да презаредите. Ако не подновите вашия кредит през този период, ще загубите своя номер.