Частни клиенти
Бизнес клиенти MyGLOBUL
BG
EN
Основно съдържание
Абонаментни програми

Покажи по месечен абонамент

Моля, изберете ценова категория.
 • 1000 минути към 5 номера от мобилната мрежа на GLOBUL
-
 • 300 минути към мобилната мрежа на GLOBUL
 • 300 SMS към мобилната мрежа на GLOBUL
 • 10 минути към други национални мрежи
 • 100 MB на максимална скорост
 • Неограничени разговори, видео разговори, SMS-и и MMS-и към 3 номера от мрежата на GLOBUL
 • 30 минути към други национални мрежи
-
 • 500 минути към мобилната мрежа на GLOBUL
 • 500 минути към фиксираната мрежа на GLOBUL
-
 • 120 минути към всички национални мрежи и Зона 1 за междyнародни разговори
 • 10 от които могат да се ползват и към Зона 2, и в роуминг в ЕС
-
 • 500 минути към мобилната мрежа на GLOBUL
 • 500 SMS към мобилната мрежа на GLOBUL
 • 20 минути към други национални мрежи
 • 100 MB на максимална скорост
 • Неограничени разговори, видео разговори, SMS-и и MMS-и към 5 номера от мрежата на GLOBUL
 • 60 минути към други национални мрежи
-
 • 1000 минути към мобилната мрежа на GLOBUL
 • 1000 минути към фиксираната мрежа на GLOBUL
-
 • 500 минути към мобилната мрежа на GLOBUL
 • 500 минути към фиксираната мрежа на GLOBUL
 • 250 MB на максимална скорост
 • 180 минути към всички национални мрежи и Зона 1 за междyнародни разговори
 • 15 от които могат да се ползват и към Зона 2, и в роуминг в ЕС
-
 • 120 минути към всички национални мрежи и Зона 1 за междyнародни разговори
 • 10 от които могат да се ползват и към Зона 2, и в роуминг в ЕС
 • 150 MB на максимална скорост
 • 2000 минути към мобилната мрежа на GLOBUL
 • 2000 SMS към мобилната мрежа на GLOBUL
 • 30 минути към други национални мрежи
 • 100 MB на максимална скорост
 • 1000 минути към мобилната мрежа на GLOBUL
 • 30 минути към други национални мрежи
-
 • 1000 минути към мобилната мрежа на GLOBUL
 • 1000 минути към фиксираната мрежа на GLOBUL
 • 500 MB на максимална скорост
 • 280 минути към всички национални мрежи и Зона 1 за междyнародни разговори
 • 25 от които могат да се ползват и към Зона 2, и в роуминг в ЕС
-
 • 180 минути към всички национални мрежи и Зона 1 за междyнародни разговори
 • 15 от които могат да се ползват и към Зона 2, и в роуминг в ЕС
 • 250 MB на максимална скорост
 • 2000 минути към мобилната мрежа на GLOBUL
 • 80 минути към други национални мрежи
-
 • 1000 минути към мобилната мрежа на GLOBUL
 • 30 минути към други национални мрежи
 • 500 MB на максимална скорост
 • 350 минути към всички национални мрежи и Зона 1 за междyнародни разговори
 • 35 от които могат да се ползват и към Зона 2, и в роуминг в ЕС
-
 • 280 минути към всички национални мрежи и Зона 1 за междyнародни разговори
 • 25 от които могат да се ползват и към Зона 2, и в роуминг в ЕС
 • 500 MB на максимална скорост
 • 2000 минути към мобилната мрежа на GLOBUL
 • 80 минути към други национални мрежи
 • 1000 MB на максимална скорост
 • 350 минути към всички национални мрежи и Зона 1 за междyнародни разговори
 • 35 от които могат да се ползват и към Зона 2, и в роуминг в ЕС
 • 700 MB на максимална скорост
 • 800 минути към всички национални мрежи и Зона 1 за междyнародни разговори
 • 80 от които могат да се ползват и към Зона 2, и в роуминг в ЕС
 • 1500 MB на максимална скорост
 • 1700 минути към всички национални мрежи и Зона 1 за междyнародни разговори
 • 170 от които могат да се ползват и към Зона 2, и в роуминг в ЕС
 • 3000 MB на максимална скорост

Всички цени са с включен ДДС.