Реклама

Уебсайтът globul.bg дава възможност за реклама. Ако имате желание да рекламирате на нашия сайт, моля свържете се с екипа ни за обсъждане на рекламата и конкретните условия към нея.

Начините за връзка са чрез email адрес [email protected] или чрез формата ни за контакт:

 

Globul.bg изрично заявява, че няма да публикува рекламно съдържание, което не е подходящо за сайта или предоставя нерегламентирана дейност. Всяка заявка за реклама ще бъде обсъждана и разглеждана индивидуално преди да бъде одобрена или отхвърлена. В рамките на 7 дни след подадената заявка, ще получите известие с отговор от нашия екип.