GLOBUL
 
English
БИЗНЕС КЛИЕНТИ ЧАСТНИ КЛИЕНТИ MYGLOBUL
Основно съдържание
:: начало > АБОНАМЕНТНИ ПРОГРАМИ > GLOBUL TimeStop
 

Добавете си

Call 1 Friend

300 допълнителни минути за разговори към предпочетен номер от мрежата на GLOBUL

Call Unlimited

Неограничени гласови и видео разговори, SMS и MMS към един, два или три номера от мрежата на GLOBUL

Call National

20, 50 или 100 допълнителни минути за разговори с всички национални мрежи

GLOBUL TimeStop


АБОНАМЕНТНА ПРОГРАМА GLOBUL ТIMESTOP

Важно:
Абонаментна програма GLOBUL TimeStop не се предлага за нови и настоящи абонати.

С абонаментна програма GLOBUL TimeStop получавате:

20-минутни разговори на цената на 2 минути към всички в мрежата на GLOBUL и към групата За приятели

100 безплатни минути месечно за разговори към групата За приятели

5 номера в групата За приятели

20-минутни разговори на цената на 2 минути към номерата от групата За приятели след изчерпване на безплатните минути

Абонаментна програма

Включени минути за разговори към номерата от група За приятели / на месец 100 мин.
Брой номера от мрежата на GLOBUL, включени в групата За приятели 5 номера
Цена за разговори към номерата, включени в групата За приятели след изчерпване на включените минути/ на минута 0,19 лв.
Цена за разговори към всички национални мобилни и фиксирани мрежи в страната/ на минута 0,32 лв.
Цена на месечен абонамент 9,90 лв.

Цените са с ДДС.

 • Принцип на таксуване с абонаментна програма GLOBUL TimeStop при провеждане на разговор към мрежата на GLOBUL или към групата За приятели при изчерпани включени минути:

  • до 1 (една) минута – 60 секунди минимално първоначално време на таксуване
  • от 1-та до 2-та минута – таксуване на секунда
  • от 2- та до 20 - та минута – минутите не се таксуват
  • след 20-та минута – таксуването е на секунда
 • Принцип на таксуване при провеждане на разговор към други мобилни и фиксирани мрежи
  • до 1 (една) минута – 60 секунди минимално първоначално време на таксуване
  • след 1-та минута – таксуване на секунда
 • Минутите за разговори към номерата от група За приятели са валидни за всеки месец от периода на договора.
 • Неизразходваните минути не се прехвърлят в следващия месец.
 • От включените минути към номерата от групата За приятели се приспада реалното потребление.

  Пример:
  Разговор от 20 минути към номер от групата За приятели изразходва 20 от включените минути.

 • Разговор с номер от групата За приятели, който е започнал при налични включени минути и ги е надхвърлил се таксува след изчерпване на минутите.

  Дефинирането на номерата в групата За приятели става по стандартния начин, като следвате инструкциите в опция 4 на Автоматичното меню на номер 123. Номерата се въвеждат във формат 089ххххххх.

 • След запълването на списъка от 5 номера в групата За приятели можете да променяте номерата от групата. Всяка промяна се таксува по 0,60 лв. с ДДС.
 • Неупоменатите в таблицата услуги се таксуват според действащия ценоразпис на GLOBUL. При пренасочване на обажданията към номер от групата разговорът се таксува като стандартен разговор към мрежата на GLOBUL.
 • За периода от активиране на картата до издаване на първа фактура ще получите пропорционален брой минути за пропорционална част от месечния абонамент.
 • При промоции, при които се получават допълнителни промоционални минути за разговори, най-напред се изразходват основните безплатни минути по съответната програма, след което подлежат на изразходване допълнителните промоционални минути.

Смяна на абонаментна програма

 • При преминаване към друга абонаментна програма, смяната на абонамента програма към програма с по-ниска месечна такса не е възможна за срока на договора, освен в случаите на подновяване на текущия договор по програма ЗАЕДНО или ако е уговорено друго в договора за мобилни услуги или приложение към него.
 • При смяна на абонаментната програма преди изтичане срока на договора се получават стандартните включени за избраната абонаментна програма условия (минути, SMS, MMS, MB).

Минималното първоначално време за таксуване (включително безплатните  минути към групата За Приятели) е 60 секунди, след което отчитането става на секунда.
Всички цени са с включен ДДС.


Вижте още:

 

 

 
Карта на сайта | За контакти | Правни изисквания | GSM и UMTS радио интерфейси Copyright © 2012 GLOBUL