GLOBUL
 
English
БИЗНЕС КЛИЕНТИ ЧАСТНИ КЛИЕНТИ MYGLOBUL
Начало
Основно съдържание
:: начало > GLOBUL 2in1 > УСЛУГИ И ЦЕНИ
 

УСЛУГИ И ЦЕНИ


ДВЕ ОТДЕЛНИ ГЛАСОВИ ПОЩИ

Вашата карта GLOBUL 2in1 може да притежава две самостоятелни гласови пощенски кутии – по една за всяка от линиите.
Когато двете линии са в несвързано състояние съобщенията към всяка от линиите ще се съхраняват в пощенската кутия на съответната линия /ако има активирано пренасочване към Гласова поща/.
В свързано състояние е валидно пренасочването към Гласова поща на активната линия, а неактивната линия не може да има самостоятелно пренасочване към Гласова поща, или каквото и да е друго условно/безусловно пренасочване. Това означава, че в свързано състояние всички входящи обаждания ще бъдат пренасочвани към Гласовата поща /или към друг номер избран за пренасочване на входящите обаждания/ на активната линия.

SMS

Когато двете линии са в свързано състояние вие ще получавате кратките текстови съобщения изпратени както към активната, така и към неактивната линия.
В несвързано състояние ще получавате само SMS-ите изпратени към активната линия. SMS-ите към неактивната линия ще се съхраняват в SMS центъра /но не по-дълго от пет дни/ и вие ще ги получите, когато активирате линията.

Забележка: при повечето модели телефони кратките текстови съобщения се съхраняват в паметта на самия телефон, не в SIM картата. Така получените вече съобщения се съхраняват на едно място и вие можете бързо и лесно да ги преглеждате отново.

РОУМИНГ

По ваше желание услугата Роуминг може да бъде активирана само на едната, или и на двете линии (с изключение на линията с Предплатена програма).
Ако имате активиран роуминг на двете линии, ще можете да правите изходящи повиквания и да приемате обаждания към двете линии по същия начин, както когато сте в България.*

Ако имате активирана услуга Роуминг само на едната линия, ще можете да правите изходящи обаждания само от нея и трябва да изберете тази линия да бъде активна.

Внимание: Ако сте в чужбина и двете линии са в свързано състояние вие ще получавате входящи обаждания и към двете линии, независимо че неактивната линия може да не ползва услугата Роуминг. Тъй като входящите обаждания в роуминг се таксуват на активната линия, за да избегнете нежелани разходи, е необходимо да настроите двете линии в несвързано състояние преди да напуснете България.

*Забележка: В зависимост от мрежата на чуждия оператор е възможно да не сте в състояние да променяте и да проверявате статуса на свързаността в роуминг.

PIN/PUK КОДОВЕ

Двете линии на SIM картата GLOBUL 2in1 са достъпни с едни и същи PIN /PUK кодове. Така, когато включвате мобилния си телефон ще въвеждате само един PIN код. Кодовете PIN2 /PUK2 ще ползвате само в някои особени случаи.

ТАРИФИРАНЕ

Изходящият трафик /изходящиобаждания, SMS-и, MMS-и, пренос на данни/ се тарифира на активната линия според действащата тарифа за нейната програма. Важи и в роуминг. Входящите обаждания, входящи SMS и MMS към която и да е линия не се таксуват. Входящите обаждания в Роуминг се таксуват на активната линия, според тарифата за роуминг разговори на GloBul. Пренасочването на входящо обаждане от неактивната към активната линия в свързано състояние е безплатно.

ЦЕНИ

  • GLOBUL 2in1 с две линии с абонаментна програма

SIM карта GLOBUL 2in1 с: Цена
Две линии със срочен договор безплатно
Линия със срочен договор и предплатена линия с 5 лв. включено време за разговори 12 лв.

Цените са с ДДС.
Нови абонати на GLOBUL 2in1 могат да се възползват само от една промоция с мобилен апарат.

 

 
За контакти | Кариери | Правни изисквания | GSM и UMTS радио интерфейси Copyright © 2012 GLOBUL