Частни клиенти
Бизнес клиенти MyGLOBUL
BG
EN
Основно съдържание
:: начало > услуги > информационни > телефонен указател
 

телефонен указател


за абонати с договор

Телефонен указател

Уведомяваме ви, че в периода до 19-ти март, 2013 г. можете да заявите включването на Вашите данни в телефонния указател в електронна форма и телефонната справочна услуга на БТК АД. Данните, които се включват безплатно в телефонния указател в електронна форма и телефонната справочна услуга са:

  • За физически лица – лично и фамилно име, адрес и телефонен номер;
  • За еднолични търговци и юридически лица – фирма, адрес и телефонен номер.

Данните се предоставят с ваше изрично съгласие /чрез попълване на заявление/, съгласно чл.12 ал.6, чл. 9 ал. 1, чл. 17 и чл. 24 от Наредба №5 за условията и реда за издаване на телефонни указатели, включително работата с базите данни, тяхното прехвърляне и ползване, както и за предоставяне на телефонни справочни услуги и във връзка с искане на БТК АД, както и на основание т. 85 от Общите условия на ГЛОБУЛ за взаимоотношения с потребителите на мобилни телефонни услуги и на основание т.101 от Общите условия на ГЛОБУЛ за взаимоотношения с потребителите на фиксирани телефонни услуги.