Частни клиенти
Бизнес клиенти MyGLOBUL
BG
EN
Основно съдържание
:: начало > GLOBUL Home
 

Вижте още

Преносимост на фиксирани номера

Запазете фиксирания си номер и елате в GLOBUL

GLOBUL HomeВажно:
Абонаментни програми GLOBUL Home, описани долу, не се предлагат за нови и настоящи абонати. Разгледайте текущите предложения.


 Домашен телефон от GLOBUL

Домашният телефон на GLOBUL е създаден, за да бъде удобен за ползване и полезен на цялото семейство. С GLOBUL Home получавате:

 • Фиксиран номер, който да използвате на територията на вашето жилище
 • Пакет с включени безплатни минути за разговори към всички фиксирани мрежи в България и за международни разговори към Зона 1
 • Нов телефонен апарат по ваш избор от предлаганите от GLOBUL модели
 • Еднакво ниски цени за дълги разговори през целия ден

 Предимства на програма GLOBUL Home
 • Активна услуга още в магазина
 • Без такса за инсталиране
 • Без излишни кабели
 • Ниска месечна такса
 • Цени от 0,01 лв. на минута за разговори към селищни и междуселищни номера от фиксираната мрежа на GLOBUL
 • Възможност за избор на фиксиран телефонен апарат от предлаганите от GLOBUL модели

 Как работи

За да се обадите на фиксиран номер в България, e необходимо винаги да избирате кода на населеното място и номера. Това важи и при избиране на селищни номера.

Например:
Ако сте в София и желаете да се обадите на фиксиран телефон 123 45 67 в същия град, наберете: 02 123 45 67. За да се обадите на същия телефон във Варна, наберете 052 123 45 67.

Избирането на мобилен или международен номер е стандартно.


 Колко струва

Програма GLOBUL Home се предлага с различен брой включени минути и месечни абонаменти, в зависимост от потреблението.

Абонаментни планове GLOBUL Home
Start
GLOBUL Home
Plus
Промоционални включени минути за разговори към всички национални фиксирани мрежи и международни разговори към Зона 1 при сключване на нов или продължаване на съществуващ договор за фиксирани услуги за нов двугодишен срок (на месец)** 100 мин. 240 мин.
Промоционални включени минути за разговори към всички национални фиксирани мрежи и международни разговори към Зона 1 при сключване на нов или продължаване на съществуващ договор за фиксирани услуги за нов едногодишен срок (на месец)** 60 мин. 180 мин.
Стандартни включени минути за разговори към всички национални фиксирани мрежи и международни разговори към Зона 1 при сключване на нов или продължаване на съществуващ договор за фиксирани услуги за нов двугодишен срок (на месец) 50 мин. 120 мин.
Стандартни включени минути за национални фиксирани и международни разговори към Зона 1 при сключване на нов или продължаване на съществуващ договор за фиксирани за нов едногодишен срок (на месец) 30 мин. 90 мин.
Цена за разговори към селищни и междуселищни номера от фиксираната мрежа на GLOBUL след изчерпване на включените минути в пакета (на минута) 0,01 лв. 0,01 лв.
Цена за разговори към селищни номера от други национални фиксирани мрежи след изчерпване на включените минути в пакета (на минута) 0,05 лв. 0,05 лв.
Цена за разговори към междуселищни номера от други национални фиксирани мрежи след изчерпване на включените минути в пакета (на минута) 0,08 лв. 0,08 лв.
Цена за разговори към национални мобилни номера (на минута) 0,32 лв. 0,32 лв.
Такса за първоначално свързване 0 лв. 0 лв.
Минимално първоначално време за таксуване 60 секунди, след което отчитането е на секунда
Начален кредитен лимит 50 лв. 50 лв.
Промоционален месечен абонамент* 0,00 лв. 0,00 лв.
Стандартна цена на месечен абонамент 4,90 лв. 6,90 лв.
 • Обаждания от фиксирания номер към други национални фиксирани номера могат да бъдат осъществявани към абонати на фиксирана телефония на БТК, М-Тел, Орбител, Некском, Спектър Нет, Близу Медиа енд БроудбендКейбълтел, Транс Телеком, Макс Телеком, Ай Ти Ди Нетуърк, Интеруут България, и Евроком, Близоо, Вестител, Източна Телекомуникационна Компания, Интербилд, Варна Нет и Глобал Комюмикейшънс Нет.
 • Селищни номера са фиксирани абонатни номера с един и същ географски код, като разговорите между тях са селищни.
 • Междуселищни номера са фиксирани абонатни номера с различни географски кодове, като разговорите между тях са междуселищни.
 • Кратки номера не са достъпни от фиксирания номер.
 • Неизразходваните включени минути от текущ месец не се прехвърлят за ползване в следващ.
 • Максималният брой фиксирани номера, предоставени от GLOBUL, които един потребител може да притежава, са 2.

 Телефонни апарати

За да се възползвате от предимствата на програмата GLOBUL Home е необходимо да имате подходящ телефонен апарат. Можете да изберете от нашите предложения за фиксираните телефонни апарати подходящия за вас, според вашите нужди и предпочитания.

При сключване на нов 2-годишен договор за програми GLOBUL Home Plus получавате отстъпка в месечната такса за първите 2 месеца от срока на договора при избор на един следните модели безжични фиксирани апарати GLOBUL Home TA 8055G, GLOBUL Home VOG CS, ТА 2311, Box GLOBUL Home ZTE 650, Huawei ETS8121. При сключване на нов 2-годишен договор за програма GLOBUL Home Plus с избор на жичен фиксиран апарат TA2307 получавате отстъпка в месечната такса за първите 2 месеца през първата година и първите 2 месеца през втората година от срока на договора.

При сключване на нов 2-годишен договор за програма GLOBUL Home Start не получавате отстъпка в месечната такса с избор на един следните модели безжични фиксирани апарати: GLOBUL Home TA 8055G, GLOBUL Home VOG CS, ТА 2311, Box GLOBUL Home ZTE 650 и Huawei ETS8121. При сключване на нов 2-годишен договор за програма GLOBUL Home Start с избор на жичен фиксиран апарат TA2307 получавате отстъпка в месечната такса за първите 2 месеца от срока на договора.


 Допълнителна информация

Вижте как можете да проверите текущата сметка и включените минути за домашния ви телефон.

 Повече информация относно домашен телефон от GLOBUL можете да получите на:

 • номер *123 ако се обаждате от фиксиран номер на GLOBUL
 • номер 123 ако се обаждате от мобилен номер нa GLOBUL
 • номер 089 123 ако се обаждате от друг оператор (тарифирането се определя от използвания оператор)

Услугата „Пренасочване на повикване” (Call Forward) ви позволява да прехвърляте (пренасочвате) повикване от фиксирания си номер към друг национален фиксиран или мобилен номер. Разговорът към номера, към който е направено пренасочването, се тарифира според условията на абонаментната програма, използвана от Вас, като стандартен изходящ разговор от фиксираната мрежа на GLOBUL към номер от мрежата на съответния оператор, към който е пренасочено повикването.

За да използвате услугата трябва да въведете от клавиатурата на своя телефон *123# и да натисне бутона за набиране, след което изберете опция 9 от менюто.


 Как да получа услугата

За повече информация и абонамент за абонаментен план от програмата GLOBUL Home е необходимо да посетите най-удобния за вас магазин от търговската мрежа на GLOBUL.

GLOBUL се ангажира с високо качество на обслужване.