Частни клиенти
Бизнес клиенти MyGLOBUL
BG
EN
Основно съдържание

Какво е GLOBUL Garant Plus?

Специално разработена за клиентите на GLOBUL, услугата осигурява спокойствие да използвате телефона си в момент, когато най-много имате нужда от него – при злополука, болест, търсене на нова работа. В случай че някой открадне SIM картата или телефона ви, ще има кой да покрие телефонните разговори, проведени от друг, както и голяма част от стойността на откраднатия телефон.

Как да се възползвам от услугата?

Можете да се възползвате от услугата като посетите магазин от търговската мрежа на GLOBUL.
Не е необходимо да предоставяте допълнителни документи в момента на активиране на услугата.

Намерете магазин

Кой може да се възползва от услугата

Услугата GLOBUL GARANT PLUS е валидна за всички нови и настоящи абонати на GLOBUL – физически лица, които към момента на активиране на услугата са на възраст от 18 г. до 65 г. Един потребител може да активира услугата за до три телефонни номера.

Получавате спокойствие и защита на сметката си към GLOBUL само срещу 2,99 лв. месечно.

Таксата за всеки телефонен номер с активирана услуга ще бъде отразявана в месечната ви фактура към GLOBUL.

Какво ви дава GLOBUL GARANT PLUS

  • Сигурност и спокойствие в моменти на трудност
  • Защитена е цялата сметка (без значение какво включва – разговори, SMS, MMS, услуги с добавена стойност, роуминг, лизинг, ДДС и др.)
  • С активирането на услугата на един номер* защитавате цялата фактура**
  • Услугата се активира лесно.

Когато доходите намаляват, а задължителните разходи остават непроменени, ви предлагаме решение за посрещане на финансови затруднения по време на абонаментния договор с GLOBUL, при настъпване на неблагоприятни житейски ситуации.

Покрити рискове

  • кражба на мобилен телефон***
  • трайно намалена или загубена работоспособност над 70% в резултат на злополука
  • временна неработоспособност в резултат на злополука или заболяване, продължила над 60 календарни дни
  • престой в болнично заведение в резултат на злополука
  • нежелана безработица поради уволнение, продължила над 60 календарни дни
  • неоторизирано използване на SIM карта поради кражба

Покритието е за период от 1 година и се подновява автоматично, при условие че потребителят продължи да заплаща месечната такса от 2,99 лв.

*** При кражба на мобилен телефон клиентът може да получи обезщетение, с което да закупи нов телефон. Стойността му е до 75% от стойността на откраднатия телефон, но не по-малко от 50 лв. и не повече от 1000 лв. Покритието Кражба на мобилен телефон се активира всеки път при покупка на нов телефон за период от 12 месеца и продължава да е в сила, докато клиентът заплаща услугата.

Във всеки от посочените по-горе покрити рискове месечната сметка към GLOBUL ще бъде покрита (на база 3 средномесечни сметки преди настъпване на събитието). В зависимост от случая, ще бъдат покрити между 2 и 12 средномесечни сметки, като общата покрита сума е до 1 200 лв.

Деактивация на услугата

Услугата може да бъде деактивирана след попълване на заявление за деактивация във всеки магазин от търговската мрежа на GLOBUL и неговите търговски представители.

Изключване на покритието

Рискът "временна неработоспособност в резултат на заболяване" не се покрива ако е настъпил в рамките на първите 30 дни от приемане на услугата.

Рискът "трайно намалена или загубена работоспособност над 70% в резултат на злополука", "временна неработоспособност в резултат на злополука или заболяване" и "престой в болнично заведение в резултат на злополука" не се покрива, ако е резултат от предварително съществуващо заболяване, извършване на престъпление от общ характер, виновно поведение при управление на МПС и др.

Рискът "нежелана безработица в резултат на уволнение" е покрит само за лица на трудов договор след изтичане на 90 дни от датата на приемане на услугата.

Рисковете "неоторизирано използване на SIM карта поради кражба" и „кражба на мобилен телефон“ се изключват, ако полицията не бъде уведомена в рамките на 24 часа от установяване на кражбата.

Повече информация

Информирайте се за пълните условия за ползване на услугата в търговската мрежа на GLOBUL

Информация за услугата GLOBUL GARANT
(не се предлага от 01.08.2012 г.)