Частни клиенти
Бизнес клиенти MyGLOBUL
BG
EN
Основно съдържание
:: начало > Пакети GoWeb Turbo за компютър
 

Пакети GoWeb Turbo за компютърПакети GoWeb Turbo за компютър

Допълнителни пакети с включени трафик на максимално достижима скорост

С пакети GoWeb Turbo можете да използвате мобилен интернет на максимално достижима скорост с вашия таблет или лаптоп, дори след като изразходите включените в абонаментната ви програма MB на максимална скорост.


Цени и валидност

В зависимост от абонаментната програма, която използвате, можете да изберете допълнителен пакет GoWeb Turbo. Включените MB в пакета са на максимално достижима скорост и са валидни от датата на активиране на пакета до края на текущия отчетен период.
 

Допълнителни пакети за мобилен интернет
GoWeb Turbo
Daily [ново] GoWeb Turbo S GoWeb Turbo M
Валидност 24 часа До края на текущия отчетен период
Цена на пакета 0,90 лв. 3,90 лв. 6,90 лв.
Включени MB при абонаментна програма:      
GoWeb Basic 50 MB - -
GoWeb Start - 250 MB 500 MB
GoWeb Generation Lite - 500 MB 1000 MB
GoWeb Generation - 1250 MB 2500 MB
GoWeb Unlimited 1000 - 500 MB 1000 MB
GoWeb Unlimited 2500 - 1250 MB 2500 MB
GoWeb Unlimited 5000 - 2500 MB 5000 MB
GoWeb Unlimited 10000 - 5000 MB 10000 MB

За частни клиенти с абонаментни програми за компютър, различни от посочените в таблицата, се предоставя също допълнителен пакет GoWeb Turbo с 2500 МВ на максимално достижима скорост с цена на пакет 6,90 лв.

Активиране на пакет GoWeb Turbo

След изчерпване на включените в абонаментната ви програма MB на максимално достижима скорост, вие ще бъдете отведени на адрес http://turbo.lp.globul.bg, където ще можете да активирате избран от вас пакет с включени допълнителни MB на максимално достижима скорост.

Ако не желаете да активирате пакет GoWeb Turbo, можете да изберете опцията „Продължи на ниска скорост”.


Добре е да знаете

Пакети GoWeb Turbo работят само през APN globul.

Активирането на пакет GoWeb Turbo е възможно само в случай, че включеният трафик в абонаментната програма или активен пакет GoWeb Turbo е изразходен.

Ако трафикът на максимално достижима скорост, включен в абонаментния ви план или в активния пакет GoWeb Turbo, не е изразходен и достъпите адрес http://turbo.lp.globul.bg, ще можете само да проверите текущото състояние на използвания трафик.

Пакетите GoWeb Turbo са еднократни и са валидни от датата на активация до края на текущия отчетен период. Неизразходен трафик от пакет GoWeb Turbo в рамките на периода на валидност не се прехвърля за следващ отчетен период.

С активирането на пакет GoWeb Turbo скоростта на обмен на данни ще бъде увеличена на максимално достижимата в мрежата на GLOBUL.

С избирането на опция „Продължи на ниска скорост” скоростта на обмен на данни ще бъде намалена до 128 kbps или 64 kbps в зависимост от абонаментната програма, която използвате.

Няма ограничение в броя пакети GoWeb Turbo, които могат да бъдат активирани по време на един отчетен период.

Активацията на GoWeb Turbo в деня преди фактуриране, както и в деня на фактуриране, не е възможна. Например: ако месечната ви сметка се фактурира на 10-то число от месеца, то на 9-то и 10-то число от месеца няма да можете да активирате пакет GoWeb Turbo.

Минималното първоначално таксуване e 5KB, a интервалът на последващо таксуване е 1 KB.


НАВИГАЦИЯ В СТРАНИЦАТА http://turbo.lp.globul.bg

Препоръчваме ви да запаметите този адрес, за да можете винаги да проверявате текущото си потребление на мобилен интернет или да закупувате пакети GoWeb Turbo.

На адрес http://turbo.lp.globul.bg можете:

  • Да проверите текущото потребление на включените в абонаментния ви план MB на максимално достижима скорост.
  • Да проверите текущото потребление включените MB в пакет GoWeb Turbo, ако имате активен такъв пакет.
  • Да активирате пакет GoWeb Turbo.
  • Да проследите история на вашите последни 20 поръчки на пакети GoWeb Turbo.